ขั้นตอนของการทำรากฟันเทียม

 

การทำรากฟันเทียมเป็นการทำฟันเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่ได้สูญเสียไป ซึ่งในการรักษานั้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งจะได้แบ่งขั้นตอนออกเป็นขั้นตอนของการผ่าตัดและการวางฟัน ซึ่งการทำนั้นจะต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และมีความชำนาญทางด้านการทำทันตกรรมรากฟันเทียมโดยเฉพาะ หาเรามีฟันในจุดที่ต้องทำการปลูกรากเทียม จะต้องทำการถอนและทิ้งระยะเวลาเพื่อใช้ในการฟื้นตัวก่อนทำการปลูกรากเทียม

สำหรับขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมมีดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นตอนของการวางรากเทียม
สำหรับขั้นตอนนี้ต้องการการผ่าตัดที่แม่นยำ และหมอมีความชำนาญอย่างมาก ซึ่งทันตแพทย์ที่ให้การผ่าตัดจะต้องใส่รากเทียม ที่ทำจากไทเทเนียม ซึ่งจะต้องมีขนาดพอดีกับบริเวณที่ต้องปลูกรากเทียมบนขากรรไกรของคนไข้ เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดจะอยู่ที่ประมาณ 2- 3 ชั่วโมง ซึ่งการผ่านั้นโดยปกติจะใช้เพียงแค่ยาชาฉีดก่อนผ่าตัดเท่านั้น

ขั้นที่ 2 ขั้นตอนของช่วงเวลาพักฟื้น
ช่วงเวลาพักฟื้นนี้เป็นการให้เวลาเพื่อที่จะให้ขากรรไกรได้จับยึด และยอมรับกับรากฟันเทียม ซึ่งคนไข้จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่มีฟันบริเวณที่ทำการปลูกรากฟันเทียมแบบนั้นไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือคนไข้จะทำการทำสะพานฟันเพื่อใช้ชั่วคราวก่อนก็ได้ ซึ่งการพักฟื้นนี้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3- 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพขากรรไกรของคนไข้แต่ละท่าน

ขั้นที่ 3 ขั้นตอนของการใส่เดือยรองรับครอบฟัน
เมื่อรากเทียมยึดติดกับขากรรไกรเรียบร้อยถาวรแล้ว ก็จะทำการผ่าตัดอีกครั้ง ซึ่งการผ่าตัดครั้งที่สองนี่จะต้องทำโดยทันตแพทย์ที่ชำนาญการเช่นเดิม และการผ่าตัดครั้งนี้ทันตแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อติดตัวเสริม หรือที่เรียกว่าเดือนรองรับฟัน ซึ่งจะทำการติดเดือยฟันเข้ากับรากฟันเทียมของคนไข้  ซึ่งตัวเดือยฟันนี่เองจะเป็นเสมือนตัวที่จะใช้ในการให้สะพานฟันหรือฟันปลอมยึดไว้

ขั้นที่ 4 ขั้นตอนของการใส่ครอบฟัน
นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำรากฟันเทียมนั้นก็คือการทำครอบฟันซึ่งจะต้องมีการพิมพ์ปากของคนไข้ก่อน  และหลังจากนั้นเมื่อได้ฟันใหม่มาแล้วทันตแพทย์ก็จะทำการใส่ครอบฟันให้กับคนไข้ หลังจากนั้นคนไข้ก็จะมีฟันสวยเสมือนฟันจริงๆ มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ
สำหรับใครที่ต้องการรับคำปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีความชำนาญทางด้านการทำรากฟันเทียมโดยตรง และมีประสบการณ์มากว่า 22 ปี เราขอแนะนำศูนย์ทันตกรรม PMDC ซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมทางด้านทันตกรรมตกแต่งโดยตรง

สำหรับท่านใดที่ต้องการอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรากฟันเทียม หรือดูภาพก่อนและหลังการทำรากฟันเทียม สามารถคลิกดูได้ที่ www.pmdc-dental.com/th/ทันตกรรมตกแต่ง/รากฟันเทียม.

Recent blog

Opting for a company registration in Thailand is great, but it also comes with its own set of challenges. More specifically,...

There are many expats in Thailand who want their children to attend an international school of Bangkok. These international schools teach children in languages and styles that are familiar to the...

Being able to choose the right school for your child always requires a lot of effort and thinking. However, many parents choose an international school in Thailand for their children’s education....

Cosmetic surgery in Thailand was, believe it or not, not that popular until the beginning of the early 90’s.  As technology advanced more and...